Dự án đã thi công ở Việt nam

  Thông tin dự án
estalla.jpg
 • Khách hàng: Hòa Bình
 • Dự án: Estella Heights
 • Vị trí : Ho Chi Minh
 • Các sản phẩm được sử dụng trong dự án : Gampa Epoxy Mortar, Gampa EP Inject
phoicanhleman.jpg  
 • Khách hàng: Hòa Bình
 • Dự án : Leman Residence
 • Vị trí : Ho Chi Minh
 • Các sản phẩm được sử dụng trong dự án : Gampa Epoxy Mortar, Gampa EP Inject
The tresor  
 • Khách hàng: Hòa Bình
 • Dự án : The Tresor
 • Vị trí : Ho Chi Minh
 • Các sản phẩm được sử dụng trong dự án : Gampa Epoxy Mortar, Gampa EP Inject
gallery hotel bana hill  
 • Khách hàng: Sungroup
 • Dự án : Gallery Hotel Bana Hill
 • Vị trí : Da Nang
 • Các sản phẩm được sử dụng trong dự án : Gampa Seal, Gampa Flex E90, Gampa Cur 540
Khách sạn Phạm Ngọc Thach.png  
 • Khách hàng: An Phong
 • Dự án : 20-22 Pham Ngoc Thach Street Hotel
 • Vị trí : Ho Chi Minh
 • Các sản phẩm được sử dụng trong dự án : Gampa Seal, Gampa Cur 540
hutech-hi-tech-institude0.jpg  
 • Khách hàng: Takco
 • Dự án : Hutech Hitech Institute
 • Vị trí : Ho Chi Minh
 • Các sản phẩm được sử dụng trong dự án : Gampa Seal, Gampa Flex E90
canhosarimithuthiem1-636086076659856021.jpg
 • Khách hàng: An Phong
 • Dự án : M1-M2 Complex Sala Residence
 • Vị trí : Ho Chi Minh
 • Các sản phẩm được sử dụng trong dự án : Gampa Flex E90
Su van hanh1.jpg
 • Khách hàng: An Phong
 • Dự án : 11 Su Van Hanh Street
 • Vị trí : Ho Chi Minh
 • Các sản phẩm được sử dụng trong dự án : Gampa Seal
 
 • Khách hàng: An Phong
 • Dự án : Thanh Binh Apartment Building
 • Vị trí : Binh Duong
 • Các sản phẩm được sử dụng trong dự án : Gampa Cur 540
 
 • Khách hàng: Hoa Binh Corp
 • Dự án : Gamuda Garden
 • Vị trí : Hanoi
 • Các sản phẩm được sử dụng trong dự án : Gampa Seal, Gampa Flex E90, Gampa Cur E540
 
 • Khách hàng: Phuoc Thanh Cons
 • Dự án : The CBD
 • Vị trí : Ho Chi Minh
 • Các sản phẩm được sử dụng trong dự án : Gampa Cur E540